× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

การสรรหา ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน


วันที่ประกาศข่าว : 19 ม.ค. 2564, 11:20 แหล่งที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหา ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
.
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำลังดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน โดยมีกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 – วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
.
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการสอนหรือบริหารในสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย 3 ปี มีความรู้ด้านวิชาการและมีวิสัยทัศน์ รวมถึงศักยภาพในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยแบบฟอร์มการสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.rbru.ac.th ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ต้องนำเสนอแนวทางยุทธศาสตร์การบริหารหน่วยงานและแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564


Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai