× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

นักวิจัยดีเด่น ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยภายนอกสูงสุด


วันที่ประกาศข่าว : 23 ก.ย. 2563, 09:34 แหล่งที่มา : คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความชื่นชมนักวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยภายนอก สูงที่สุด ในช่วงปี 2559 - 2563
ผศ.ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ป.โท)
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก จาก 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
จำนวน 7 โครงการย่อย โดยคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

เป็นเงินทั้งสิ้น 4.45 ล้าน บาท

#สูงที่สุด เป็น อันดับ 1 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai