× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

นักวิจัยดีเด่น ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยภายนอกสูงสุด


วันที่ประกาศข่าว : 23 ก.ย. 2563, 09:34 แหล่งที่มา : คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแสดงความชื่นชมนักวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยภายนอก สูงสุด ในช่วงปี 2559 - 2563
ผศ.เดือนรุ่ง เบญจมาศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก จาก จังหวัดนครนายก จำนวนเงิน 1.35 ล้าน บาท

 #สูงที่สุด เป็น อันดับ 3 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai