× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

อพ.สธ.-มรรพ.จัดประชุมชี้แจงกรอบวิจัย อพสธ. ในธีม "อาหารและทรัพยากรท้องถิ่น" ปีงบ 2565


วันที่ประกาศข่าว : 14 ก.ย. 2563, 09:44 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อพ.สธ.-มรรพ.จัดประชุมชี้แจงกรอบวิจัย อพสธ. ในธีม "อาหารและทรัพยากรท้องถิ่น" ปีงบ 2565

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 9104 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อาจารย์ศศิธร พุทธรักษ์ ผู้ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี(อพ.สธ.-มรรพ.) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดประชุมชี้แจง กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ ในการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในธีม "อาหารและทรัพยากรท้องถิ่น" เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนักวิจัยและบุคลากร ในการส่งข้อเสนอทุนวิจัยต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ปีงบประมาณ 2565 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://gg.gg/rbru65 หรือที่ https://bit.ly/3ma4dk3

ทั้งนี้ที่ประชุมกำหนดให้นักวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการเดี่ยวส่งมายังโครงการอนุรักษ์ฯ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2563 เพื่อให้ผู้ประสานงานโครงการได้จัดทำแผนบูรณาการรวมต่อไป ส่งโครงการเดี่ยวภายใต้แผนบูรณาการที่ sasithorn.b@rbru.ac.th หรือ chutapa.k@rbru.ac.th
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai