× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

สำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดลำพัน ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี


วันที่ประกาศข่าว : 27 ส.ค. 2563, 09:06 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 8.30 น. สำนักบริการวิชาการและคลินิกเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดลำพัน ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีการประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย  หลักสูตรที่สอนและแนวทางการศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมนี้มีหน่วยงานราชการและเอกชนภายในจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai