× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการที่สนใจหัวข้อเรื่อง กลยุทธ์วัดผลเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์การ OKRS: OBJECTIVES AND KEY RESULTS เพื่อการขับเคลื่อนองค์การให้ก้าวไกล” โดยวิทยากร ดร.อำนาจ วัดจินดา กรรมการผู้จัดการ HRD MAX จำกัด


วันที่ประกาศข่าว : 10 ส.ค. 2563, 09:33 แหล่งที่มา : คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการที่สนใจหัวข้อเรื่อง กลยุทธ์วัดผลเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์การ OKRS: OBJECTIVES AND KEY RESULTS  เพื่อการขับเคลื่อนองค์การให้ก้าวไกล” 
โดยวิทยากร ดร.อำนาจ วัดจินดา กรรมการผู้จัดการ HRD MAX จำกัด


OKRS เป็นเรื่องที่หลายหน่วยงานให้ความสนใจ แต่บางทีมีข้อโต้แย้งว่า OKRS จะwork หรือไม่ สามารถนำมาแทน KPI ได้จริงหรือ เราจะได้มาร่วมสนทนาสอบถามข้อโต้แย้งกับวิทยากรได้โดยตรงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก้ววิทยาการ อาคาร ๓๗ ชั้น ๗ 
คณะวิทยาการจัดการ
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai