× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการขยายผลศูนย์ทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารสู่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารชี้นำภาคตะวันออก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) วันที่ประกาศ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันสิ้นสุดประกาศ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ * หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.gprocurement.go.th


วันที่ประกาศข่าว : 6 ส.ค. 2563, 16:22 แหล่งที่มา : กลุ่มงานพัสดุ หน่วยงานที่ลงข่าว : หน่วยงานพัสดุ

เอกสารไฟล์แนบ

1. ตารางแสดงวงเงิน ( ชนิดไฟล์ PDF)
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai