× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

29 -30 มิถุนายน 2563 คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2


วันที่ประกาศข่าว : 3 ก.ค. 2563, 10:38 แหล่งที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
29 -30 มิถุนายน 2563
คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และประกาศ ก.พ.อ.ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากรในครั้งนี้
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai