× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562


วันที่ประกาศข่าว : 1 ก.ค. 2563, 09:51 แหล่งที่มา : คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
อาจารย์ ดร.วัชรวิทย์ รัศมี ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร อีก 4 ท่าน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ขอขอบพระคุณ ผศ.วัชลัดดา อุ่นสะอาด ผศ.ทัศนัย ขัตติยวงษ์ และผศ.จิรพร สวัสดิการ ที่ให้เกียรติมาเป็นผู้ประเมิน พร้อมให้คิดเห็นในการดำเนินงานสำหรับปีการศึกษา 2563
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai