× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประชาสัมพันธ์ผู้รับจ้างเข้าร่วมโครงการ อว. สร้างงาน ระยะ 2 ในส่วนงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำรวจข้อมูลในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี อัตราค่าจ้าง จำนวน 9,000 บาทต่อเดือน จำนวน 3 เดือน จำนวน 2 คน


วันที่ประกาศข่าว : 30 มิ.ย. 2563, 09:09 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประชาสัมพันธ์ผู้รับจ้างเข้าร่วมโครงการ อว. สร้างงาน ระยะ 2 ในส่วนงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำรวจข้อมูลในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี อัตราค่าจ้าง จำนวน 9,000 บาทต่อเดือน จำนวน 3 เดือน จำนวน 2 คน

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการสมัคร มีดังนี้
1. เอกสารประกอบการสมัคร
https://bit.ly/3hH5e0O
2. แบบรับสมัคร
https://forms.gle/rXipB1t8cTcbzVkk8
3. ประกาศรับสมัคร
http://www.dss.go.th/index.php/component/content/article…
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
https://bit.ly/2BmtzIg

ลักษณะการทำงาน
ให้ผู้รับจ้าง เข้าสำรวจและบันทึกข้อมูลของห้องปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (โดย 1 เดือน สำรวจและบันทึกข้อมูล จำนวน 10 ห้องปฏิบัติการ) ปฏิบัติงาน 3 เดือน รวมจำนวน 30 ห้องปฏิบัติการ โดยทางกรมวิทยาศาสตร์บริการจะจัดพื้นที่ในการสำรวจ ให้อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน เช่น ตำบลเดียวกัน หลังจากนั้นนำข้อมูลมาบันทึกในไฟล์ Excel และฐานข้อมูลที่ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการได้เตรียมไว้ให้

ผู้ติดต่อประสานงาน
นางสาวพนารัตน์ มอญใต้
โทรศัพท์ 022017298, 0917828181
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai