× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ถ่ายทอดความรู้ การผลิตชาและน้ำมันหอมระเหยจากกระวาน


วันที่ประกาศข่าว : 22 มิ.ย. 2563, 10:34 แหล่งที่มา : คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ทีมงานเกษตรรำไพ โดย ผศ.ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ (อ.ต่าย) ผศ.จิรพร สวัสดิการ (อ.จูน) และอาจารย์ ดร.วัชรวิทย์ รัศมี (อ.ต้อง) ลงพื้นที่ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จันทบุรี เพื่อถ่ายทอดความรู้การแปรรูปกระวาน เป็นผลิตภัณฑ์ชากระวาน และน้ำมันหอมระเหยจากกระวาน ตามความต้องการของพื้นที่ 
การถ่ายทอดความรู้ ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างอาจารย์จาก #สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ปริญญาโท และปริญญาตรี) #สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ปริญญาตรี)
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai