× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


วันที่ประกาศข่าว : 28 พ.ค. 2563, 09:51 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการฯ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ้านยาท่าช้าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๘๑๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

เอกสารไฟล์แนบ

Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai