× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดทำระบบการจัดส่งใบรายงานผลการศึกษาทางไปรษณีย์


วันที่ประกาศข่าว : 18 พ.ค. 2563, 11:36 แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
ได้จัดทำระบบการจัดส่งใบรายงานผลการศึกษาทางไปรษณีย์ 
ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปดำเนินการกรอกข้อมูลที่อยู่
ในการจัดส่งใบรายงานผลการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่  20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 
(เฉพาะนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาไว้แล้ว) 
โดยสามารถเข้าไปได้ที่ http://www.g-regis.rbru.ac.th/transcript/

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจะจัดส่งใบรายงานผลการศึกษาทางไปรษณีย์เท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID19
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai