× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ วันสิ้นสุดประกาศ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ * หมายเหตุ แบบรูปรายการรายละเอียดสามารถเข้า Downloads เพิ่มเติมที่ www.gprocurement.go.th


วันที่ประกาศข่าว : 26 มี.ค. 2563, 17:07 แหล่งที่มา : กลุ่มงานพัสดุ หน่วยงานที่ลงข่าว : หน่วยงานพัสดุ

เอกสารไฟล์แนบ

4. ปร.4 (ก) สระว่ายน้ำ ( ชนิดไฟล์ PDF)
5. ปร.4 (ข) สระว่ายน้ำ ( ชนิดไฟล์ PDF)
6. ปร.4 (ค) สระว่ายน้ำ ( ชนิดไฟล์ PDF)
7. แบบ ปร.5 สระว่ายน้ำ ( ชนิดไฟล์ PDF)
8. แบบ ปร.6 สระว่ายน้ำ ( ชนิดไฟล์ PDF)
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai