× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

"วิธีการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตในวัยรุ่น : โรคซึมเศร้า"


วันที่ประกาศข่าว : 20 มี.ค. 2563, 15:50 แหล่งที่มา : คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
16 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องเรียน 37202 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หลักสูตรบธ.บ. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการอบรม เร่อง “วิธีให้คำปรึกษาสุขภาพจิตในวัยรุ่น : โรคซึมเศร้า” โดย ได้รับเกียรติวิทยากรคือ แพทย์หญิงณัฏฐิณี ชนะจิตพันธุ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการกลุ่มงานจิตเวช ให้ความรู้แก่นักศึกษา โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจภาวะสุขภาพจิตในวัยรุ่น และเพื่อทราบเทคนิค วิธีการ ให้คำปรึกษาสุขภาจจิตในวัยรุ่น
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai