× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เข้าร่วมประชุม “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”


วันที่ประกาศข่าว : 11 มี.ค. 2563, 10:53 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เข้าร่วมประชุม “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”  
 
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา 9.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุม “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” และลงพื้นที่เป้าหมาย “ยุวชนสร้างชาติ” โดยมี ดร.สุพัตรา รักษาพรต หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และทีมงานจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเข้าประชุม พร้อมด้วยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภาคตะวันออก 9 สถาบัน ผู้บริหารหน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดการประชุมเรื่อง แผนงานยุวชนสร้างชาติ โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ BCG Model การสร้างและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ และการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing Univsersity) กิจกรรมการเยี่ยมชมนิทรรศการการลงพื้นที่ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การสร้างคนผ่านแผนงาน “ยุวชนสร้างชาติ” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกิจกรรมลงพื้นที่เป้าหมายยุวชนสร้างชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้บริหารในพื้นที่ อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมนำเสนอโครงการและแสดงผลงานในพื้นที่ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ที่ http://bit.ly/rru63 
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai