× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

อบรมการปลูกข้าวโพดหวานราชินีทับทิมสยามอย่างปลอดสารพิษ


วันที่ประกาศข่าว : 6 มี.ค. 2563, 09:39 แหล่งที่มา : คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 มีนาคม 2563 ทางสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับเกษตรตำบลแหลมสิงห์จัดโครงการบริการวิชาการ “อบรมการปลูกข้าวโพดหวานราชินีทับทิมสยามอย่างปลอดสารพิษ” ให้กับผู้สนใจใน ม.1 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี โดยมีอาจารย์นภาพร จิตต์ศรัทธา ผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ ผศ.ดร.พรพรรณ สุขุมพินิจและผศ.พรชัย เหลืองวารี ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยบรรยายและฝึกปฏิบัติให้ความรู้ในหัวข้อ การสั่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดผ่านระบบออนไลน์ การปลูกและการดูแลรักษา การป้องกันกำจัดโรคและแมลงอย่างปลอดภัย และช่องทางการตลาดออนไลน์ ซึ่งในการจัดโครงการในครั้งนี้มีนักศึกษาร่วมในการจัดโครงการด้วย
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai