× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ร่วมเป็นเครือข่ายหนุนเสริมงานวิชาการ กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และสภาองค์กรชุมชนคนตราด


วันที่ประกาศข่าว : 28 ก.พ. 2563, 10:15 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ร่วมเป็นเครือข่ายหนุนเสริมงานวิชาการ กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และสภาองค์กรชุมชนคนตราด 

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด อาจารย์ศักดิ์นรินทร์ หลิมเจริญ จากคณะพยาบาลศาสตร์  พร้อมด้วยนางสาวณัฐยาน์ ถวิลวงษ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ และนายไพศาล โยมญาติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยมีโครงการตำบลรูปธรรมและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจ จำนวน 12 พื้นที่ โครงการพัฒนาคุณภาพสภาองค์กรชุมชนระดับตำบล จำนวน 21 พื้นที่ และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จำนวน 10 พื้นที่ มีตัวแทนสภาองค์กรชุมชนระดับตำบลในจังหวัดตราด เข้าร่วมนำเสนอโครงการโดยพร้อมเพียงกัน

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีหนุนเสริมงานด้านวิชาการ ช่วยประสานงานทางด้านวิทยากร และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กับสภาองค์กรชุมชนคนตราด และสภาองค์ชุมชนในระดับตำบล เชื่อมโยงคณะพยาบาลศาสตร์กับโครงการ"สูงวัยอย่างมีพลัง"สำหรับผู้สูงอายุของสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการตลาด กับ สภาองค์กรชุมชนตําบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 

บัญชีไลน์ของ "บริการวิชาการ ม.รำไพ"
https://lin.ee/qpzFjoq
หรือเพิ่มจากไอดี @uniservrbru 

โทรศัพท์ สำนักงาน 039-319111 ต่อ 11400 หรือ 11490

เว็บไซต์ :  www.uniserv.rbru.ac.th

อีเมล์ : uniserv@rbru.ac.th

Facebook Fanpages : www.facebook.com/UniservRBRU
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai