× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดีที่กำกับงานพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.ในการประชุมคณะทำงานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาโครงการภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก ครั้งที่ 2/2563


วันที่ประกาศข่าว : 18 ก.พ. 2563, 16:24 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดีที่กำกับงานพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.ในการประชุมคณะทำงานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาโครงการภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก ครั้งที่ 2/2563 เพื่อร่วมพิจารณาโครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงขบวนสภาองค์กรชุมชน ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก  ณห้องประชุมไพบูลย์วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai