× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ภาคตะวันออก


วันที่ประกาศข่าว : 18 ก.พ. 2563, 10:48 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ภาคตะวันออก

วันจันทร์ที่ 17กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ดร.ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ และทีมงานจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ภาคตะวันออก ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เนื้อหาการประชุมได้หารือแนวทางการดำเนินการเป็นตัวแทนจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย(คบอ.) ทั่วประเทศ ณ จังหวัดจันทบุรี
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai