× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เสริมทัพสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมสนับสนุนในกิจกรรมของสภาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดตราด


วันที่ประกาศข่าว : 14 ก.พ. 2563, 14:03 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เสริมทัพสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมสนับสนุนในกิจกรรมของสภาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดตราด

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด นางสาวณัฐธยาน์ ถวิลวงษ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยนายไพศาล โยมญาติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เข้าร่วมเวทีสภาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดตราด โดยมีตัวแทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ตัวแทนจากสภาขบวนองค์กรชุมชนของตำบลต่างๆในจังหวัดตราด ตัวแทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ชี้แจงทิศทางแนวทางการสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดตราด ปี 2563 แนะนำภาคีเครือข่ายที่หนุนเสริมสภาขบวนองค์กรชุมชนระดับตำบล การเขียนแผนชุมชน และเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน และแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai