× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การจัดกิจกรรมการสอนวิชาวิทยาการคำนวณด้วยทักษะการเขียนโปรแกรม (Coding) สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”


วันที่ประกาศข่าว : 10 มี.ค. 2563, 09:50 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการฯ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการฯ

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร “การจัดกิจกรรมการสอนวิชาวิทยาการคำนวณด้วยทักษะการเขียนโปรแกรม (Coding) สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันที่ 14-15 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 35411 ชั้น 4 อาคาร 35 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 

**ตรวจสอบรายชื่อได้ตามเอกสารแนบ**

 

หมายเหตุ : กรณีลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ 039-319111 ต่อ 10902 หรือ 10900-1 ล่วงหน้า 7 วันทำการ หากไม่แจ้งทางสำนักวิทยบริการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้หน่วยงานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

งานฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

โทรศัพท์ 0 3931 9111 ต่อ 10902

โทรสาร 0 3947 1065 หรือ e-mail : arc@rbru.ac.th

Click Expand view

เอกสารไฟล์แนบ

1. กำหนดการ ( ชนิดไฟล์ PDF)
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai