× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น


วันที่ประกาศข่าว : 6 ก.พ. 2563, 11:19 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมพัสดุ ชั้น 2 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อาจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น  โดยมีตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ตัวแทนกลุ่มในทีมนักศึกษาจากคณะต่างๆ ที่ส่งโครงการเพื่อรับการพิจารณางบประมาณโครงการจากธนาคารออมสิน และทีมงานจากสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai