× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต


วันที่ประกาศข่าว : 17 ม.ค. 2563, 09:26 แหล่งที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
15 มกราคม 2563
ณ โรงเรียนห้วยยางศึกษาและ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติระยอง

นำโดย อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ซึ่งมีกำหนดรับสมัครวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้มีนักเรียนให้ความสนใจ
จำนวนมาก เตรียมเอกสารให้พร้อมเปิดรับสมัคร 1-29 กุมภาพันธ์นี้นะคะ
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai