× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประชุมงานด้านการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)ระดับตำบล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ


วันที่ประกาศข่าว : 20 ม.ค. 2563, 09:59 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 ในช่วงเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และนายไพศาล โยมญาติ ตัวแทนจากสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมงานด้านการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data)ระดับตำบล แนวทางการดำเนินการของการพัฒนาฐานข้อมูลในภาพรวมของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และในช่วงบ่ายเข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่1(151)/2563 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai