× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประชุมคณะกรรมการจัดกรอบงบประมาณยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563


วันที่ประกาศข่าว : 6 ก.พ. 2563, 11:35 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพัสดุชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดีกำกับดูแลงานพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการจัดกรอบงบประมาณยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาโครงการบริการวิชาการ จากหน่วยงานภายในที่เขียนขอรับการพิจารณาโครงการบริการวิชาการในการลงพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนสภาองค์กรชุมชนจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมประชุมในการพิจารณาให้คำแนะนำข้อมูลในพื้นที่ และการของบประมาณบางส่วนของสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai