× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562


วันที่ประกาศข่าว : 20 ธ.ค. 2562, 10:04 แหล่งที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai