× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


วันที่ประกาศข่าว : 3 ธ.ค. 2562, 15:09 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้มีโครงการ ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.จันทบุรีค้่าเหล็ก โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๙๙๖.๑๐ บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทสิบสตางค์)

เอกสารไฟล์แนบ

1. 2019-12-03-89035.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai