× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

หลักสูตรบัญชี จัดอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี (CPD) 2019 ในหัวข้อ การ Update ภาษีและการปรับปรุงบัญชี ให้เป็นไปตามเกณฑ์ภาษีอากร


วันที่ประกาศข่าว : 2 ธ.ค. 2562, 11:36 แหล่งที่มา : คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี (CPD) "การ Update ภาษีและการปรับปรุงบัญชี ให้เป็นไปตามเกณฑ์ภาษีอากร (รหัสหลักสูตร : 6212-03-041-002-01" ณ ห้องประชุมแก้ววิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีวัตถุประสงค์ขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ทำบัญชีผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ ศิษย์เก่า อาจารย์ผู้สอนทางการบัญชีประชาชนผู้ัสนใจทั่วไป และผู้ประกอบการในภาคตะวันออก ให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐานอีกทั้งยังทำให้นักศึกษาหลักสูตรการบัญชีได้มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการ
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai