× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ปี 2563


วันที่ประกาศข่าว : 18 พ.ย. 2562, 09:22 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร อาจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วย นางสาวณัฐธยาน์ ถวิลวงษ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ปี 2563 เพื่อรับฟังผลการดำเนินการมหาวิทยาลัยประชาชนในปี 2562 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของการดำเนินโครงการ และรับฟังแนวทางในการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนในปี 2563 ร่วมกิจกรรมระดมความคิดในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเพื่อให้เกิดผลสำเร็จแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร ของทีมนักศึกษาและกลุ่มองค์กรชุมชนที่ได้รับรางวัลจากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เยี่ยมชมบูธผลิตผลจากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและบูธจากโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai