× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

นายยุทธการ อำนาจประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ผู้ได้รับคัดเลือกจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เข้าร่วมโครงการ 2019 Beijing Sister City Camp ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19 - 26 ตุลาคม 2562


วันที่ประกาศข่าว : 30 ก.ย. 2562, 12:49 แหล่งที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai