× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


วันที่ประกาศข่าว : 10 ก.ย. 2562, 13:58 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการฯ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้มีโครงการ ซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วารสารและหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งวด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสัมพันธ์ เจริญภูมิ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

เอกสารไฟล์แนบ

Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai