× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

สำนักบริการวิชาการ และสถาบันวิจัยร่วมต้อนรับการเข้าติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออก


วันที่ประกาศข่าว : 9 ต.ค. 2562, 09:40 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อาจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป็นประธานในการต้อนรับการเข้าติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออก จากมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันเครือข่ายในส่วนของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (เครือข่าย C-อพ.สธ.) โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนรากฐาน และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ได้ร่วมรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 -2562 และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเสนอแนะแนวทางในการดำเนินโครงการระหว่างสมาชิกในเครือข่าย
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai