× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานสอน) หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเชิงบูรณาการ ฯ วันที่ 7 กันยายน 2562


วันที่ประกาศข่าว : 5 ส.ค. 2562, 11:15 แหล่งที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย หน่วยงานที่ลงข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานสอน) หลักสูตร "การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเชิงบูรณาการ เพื่อการเสริมสร้างทักษะอาชีพแก่ผู้เรียน ในยุคไทยแลนด์ 4.0"  วันที่ 7 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมแก้ววิทยาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  ค่าลงทะเบียนอบรมท่านละ 900 บาท
Click Expand view
Click Expand view

เอกสารไฟล์แนบ

Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai