× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้วิทยาการคำนวณเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์”


วันที่ประกาศข่าว : 18 ก.ค. 2562, 13:27 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการฯ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้วิทยาการคำนวณเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 34 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 35411 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ http://bit.ly/328c2gf

หมายเหตุ : กลุ่มเป้าหมาย ครู บุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา และประถมศึกษา ในเขตจังหวัดจันทบุรี

งานฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โทรศัพท์ 0 3931 9111 ต่อ 10902 โทรสาร 0 3947 1065 หรือ e-mail : arc@rbru.ac.th

Click Expand view

เอกสารไฟล์แนบ

1. กำหนดการ ( ชนิดไฟล์ PDF)
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai