× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประกาศมรรพ.เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทผู้แทนคณาจารย์


วันที่ประกาศข่าว : 23 มิ.ย. 2562, 09:10 แหล่งที่มา : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ประกาศมรรพ.เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทผู้แทนคณาจารย์
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai