× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

OpenHouse2019/งานเปิดบ้านวิทยาการ วันที่ 21 สิงหาคม 2562


วันที่ประกาศข่าว : 27 ก.ค. 2562, 19:16 แหล่งที่มา : คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญน้องๆนักเรียน
นักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ หรือสนใจเข้าศึกษาต่อในสายวิชาการบริหารธุรกิจ
เข้าร่วมกิจกรรม เปิดบ้านวิทยาการ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น

- การแข่งขัน CSR SMART CHALLENGE ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 20,000 บาท
- การแข่งขันตอบปัญหาทางการเงินการธนาคาร และการแข่งขัน การสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน (โดยสาขาวิชาการเงินการธนาคาร)
- กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ Hand made by Marketing (โดยสาขาวิชาการตลาด)
- กิจกรรมค้นหาตนเอง (โดยสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
- บูธกิจกรรมความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ
- การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2563 
**หากสมัครศึกษาต่อภายในวันงาน รับฟรี!! ของที่ระลึกจากทางคณะวิทยาการจัดการ


  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน และกติกาการแข่งขัน CSR SMART CHALLENGE
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) หรือ ระดับอุดมศึกษา
 • สามารถส่งเข้าร่วมแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน 5 คน
 • ผลงานต้องเป็นผลงานใหม่ และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในรายการอื่นมาก่อน
 • เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 • เริ่มนับคะแนนการคลิกไลค์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 บนเพจเฟสบุ๊ก "CSR SMART CHALLENGE"
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะวิทยาการจัดการ

 • การตัดสินผู้ชนะ 5 ทีม เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศ
 • การนับคะแนน นับจากยอดไลค์บนเพจเฟสบุ๊ก "CSR SMART CHALLENGE" ของแต่ละ Challenge ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. โดยกรรมการ
 • ผู้ที่เข้ารอบ 5 ทีม ต้องเข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • ผู้ที่เข้ารอบ 5 ทีม และไม่สามารถเข้าร่วมได้ ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และพิจารณาให้ลำดับถัดไปได้เข้ารอบชิงชนะเลิศแทน
 •  


การตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ
เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อตัดสิน 5 ทีม สุดท้าย กิจกรรม CSR Smart Challenge 

ส่วนที่ 1 คะแนนเต็มจากคณะกรรมการ 100 คะแนน
 • ความแปลกใหม่ คิดสร้างสรรค์ของกิจกรรม 30 คะแนน
 • ความน่าสนใจของกิจกรรม 20 คะแนน
 • คุณค่า และผลกระทบเชิงบวกของกิจกรรมที่มีต่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อม หรือวัฒนธรรม 30 คะแนน
 • การนำเสนอ วัตถุประสงค์ แรงบันดาลใจในการทำกิจกรรม วิธีการทำกิจกรรม ขั้นตอนการเตรียมงาน ความน่าสนใจในการนำเสนอ 20 คะแนน

 •  ส่วนที่ 2 คะแนนจากการโหวตในหอประชุม


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาการจัดการ

  โทรศัพท์ : 064-5394922 / 086-4403163 (ในเวลาราชการ)  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai