× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

เชิญชวน นักเรียน เข้าร่วมประกวด แข่งขัน และเข้าร่วมชมการประกวดโครงงาน และแข่งขันหุ่นยนต์ จัดโดยคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสวทช. ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


วันที่ประกาศข่าว : 10 มิ.ย. 2562, 13:53 แหล่งที่มา : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการจัดการประกวดและแข่งขัน 

“ การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งจับเส้น และการนำเสนอโครงงานสมองกลฝังตัว
ด้วยบอร์ด KidBright กิจกรรมการเรียนรู้สมองกลฝังตัว สร้างชิ้นงาน 3 มิติ 
และ Internet of Things (KidBright, LekOboT, NETPIE) 
ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก ” 

วันที่ 13-15 มิถุนายน 2562 

กิจกรรมคลีนิคชิ้นงาน หรือสิ่งประดิษฐ์

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรรณี จังหวัดจันทบุรี

จัดโดยคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสวทช. 

Click Expand view

เอกสารไฟล์แนบ

Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai