× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดจันทบุรีและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดจันทบุรี


วันที่ประกาศข่าว : 11 มิ.ย. 2562, 15:30 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำโดยอาจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดจันทบุรีและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดจันทบุรี จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี  ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุม
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai