× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาแห่งศตวรรษที่ 21


วันที่ประกาศข่าว : 29 พ.ค. 2562, 11:16 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาแห่งศตวรรษที่ 21

09.00 น. - (27 พ.ค. 62) ณ ห้องประชุม 35201 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) อาจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมี ดร.เยาวเรศ ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

โครงการนี้สืบเนื่องจากการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนจึงต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการพัฒนา และเป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน สำนักบริการวิชาการจึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมความสามารถของนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพครูในอนาคต  โดยการอบรมแบ่งเป็น 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 420 คน
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai