× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน ๑๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


วันที่ประกาศข่าว : 16 พ.ค. 2562, 16:29 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการฯ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน ๑๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้มีโครงการ ซื้อทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน ๑๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน ๑๔๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๕,๑๒๓.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันยี่สิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

เอกสารไฟล์แนบ

Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai