× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

จัดโครงการอบรมภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการอบรมภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร ระดับต้นและ ระดับสูง


วันที่ประกาศข่าว : 13 พ.ค. 2562, 15:16 แหล่งที่มา : สถาบันนานาชาติ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้มีการจัดโครงการอบรมภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร เพื่อการบริการความรู้สู่ท้องถิ่นเพื่อให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถสื่อสารภาษาเขมรกับชาวกัมพูชาได้ โครงการนี้ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้อบรมได้ทุกระดับ จึงได้แบ่งระดับการอบรมไว้สองระดับคือ ระดับต้นและ ระดับสูง 
โดยระดับต้นจะเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และประโยคการใช้ในชีวิตประจำวันเบื้องต้น พร้อมปูพื้นสู่การเรียนในระดับสูง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ - 21 พ.ค. 2562    
ระดับต้นรับจำนวน 50 คน 
ระดับสูงรับจำนวน 50 คน 
ค่าลงทะเบียนระดับละ 1,800 บาท

อบรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาและวัฒนธรรมเขมรโดยตรง ( อ.กชกร มิ่มกระโทก )

ระยะเวลาการอบรม
ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤภาคม - 7 กรกฎาคม 2562 โดยอบรมวันละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นระดับละ 21 ชั่วโมง 

ระดับต้นอบรมเวลา 09.00 - 12.00 น.
ระดับสูงจะอบรมเวลา 13.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Click Expand view
Click Expand view

เอกสารไฟล์แนบ

1. ใบสมัคร ( ชนิดไฟล์ PDF)
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai