× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK,HSKK


วันที่ประกาศข่าว : 29 เม.ย. 2562, 15:17 แหล่งที่มา : สถาบันศูนย์ภาษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK,HSKK

1. เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครสอบ

- ใบสมัครสอบสามารถดาวน์โหลดได้ที่

เว็บไซด์  https://www.sendspace.com/filegroup/Zbq77v2ohPAW5vsHDJk7KQ

- รูปถ่ายสุภาพ หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1½ นิ้ว จำนวน 2 รูป ด้านหลังรูปให้เขียนชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

- สำเนาบัตรประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง

2.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

เป็นผู้ที่เคยเรียนภาษาจีนมาแล้วอย่างน้อง 4 เดือน  ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา

3.  สถานที่รับสมัครและการรับสมัคร 

3.1 สถานที่สมัคร

ปัจจุบันทางศูนย์ยังไม่เปิดระบบสมัครออนไลน์หรือระบบอื่นๆ ดังนั้นสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

1.ที่ทำการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 

2. สาขาวิชาภาษาจีน อาคารเฉลิมพระเกรียรติ  ชั้น 2 ห้อง 35204  

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  ต.ท่าช้าง อ.เมือง  จ.จันทบุรี 

3.2 รอบการสอบและวันที่จัดสอบ

รอบที่ 1 สอบวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562

รอบที่ 2 สอบวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เปิดรับสมัครสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562

3.3 อัตราค่าสมัคร 

{ระดับ 1  =  500    บาท  }  {ระดับ 2  = 700   บาท }   {ระดับ 3 =  900   บาท  }    

{ระดับ 4   =  1200  บาท }  {ระดับ 5  = 1,600  บาท }   {ระดับ 6 = 2,000  บาท }

4.  การประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ เวลาสอบ และห้องสอบ

ทางศูนย์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทั้งหมดที่ประสงค์สอบ ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  หนึ่งสัปดาห์ก่อนสอบบนเว็บไชต์ของมหาวิทยาลัยฯ และทางเพจของศูนย์ 

 5. การเตรียมตัวเข้าสอบ

- ตรวจสอบห้องสอบผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือ หน้าเพจของศูนย์สอบ หนึ่งสัปดาห์ก่อนวันสอบ

-ให้ผู้เข้าสอบมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาที่ประกาศอย่างน้อย 30 นาที หากการสอบได้เริ่มขึ้นแล้วจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

-นำบัตรประชาชนมาในการสอบทุกครั้ง

6. การรับผลสอบ

- ในกรณีที่ผู้เข้าสอบต้องการให้ส่งผลทางไปรษณีย์จะมีค่าธรรมเนียม 50 บาท โดยสถาบันภาษาฯ จะใช้ที่อยู่ที่ผู้เข้าสอบเขียนไว้ที่ใบสมัครกรุณาเขียนด้วยลายมือบรรจงเพื่อผลประโยชน์ของผู้เข้าสอบ

- สถาบันภาษาฯจะเก็บผลสอบของผู้เข้าสอบที่แสดงความประสงค์มารับ ณสถาบันภาษาฯ ไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากวันสอบ หากไม่มารับในระยะเวลาที่กำหนด ทางศูนย์ฯ จะส่งกลับสถาบันขงจื่อ สุพรรณบุรี  ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ สงวนสิทธ์ไม่รับผิดชอบติดตามผลสอบที่มารับหลังระยะเวลาดังกล่าว

7. ตรวจผลสอบวัดความรู้ภาษาจีนออนไลน์

ตรวจสอบผลสอบได้ที่  http://www.chinesetest.cn/index.do

8.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  โทร.039-471039, อ.ปฏิภาณ 092-7255505 , อ.ปนัดดา 085-4387374 


Click Expand view

เอกสารไฟล์แนบ

1. ใบสมัครโครงการ ( ชนิดไฟล์ PDF)
2. ใบสมัครสอบ ( ชนิดไฟล์ PDF)
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai