× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนด้วย Google for Education”


วันที่ประกาศข่าว : 3 พ.ค. 2562, 10:24 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการฯ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการฯ

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนด้วย Google for Education” ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 (35411) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ขั้นตอนการลงทะเบียนฝึกอบรม

1. ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กรอกใบสมัคร ที่ http://bit.ly/2W3QkWW

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน 450 บาท/คน โดยโอนเงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี **ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกเขาไร่ยาเลขบัญชี 178-1489579 พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่โทรสาร 0 3947 1065 หรือ E-Mail : arc@rbru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 หรือจนกว่าจะเต็มตามจำนวนที่กำหนดโดยจะพิจารณาตามลำดับก่อนหลังเพียง 25 ที่นั่งเท่านั้น** ในกรณีที่ผู้สมัครชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ทางสำนักวิทยบริการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน

3. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม ที่ http://bit.ly/2Zy8r9A


สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีโทรศัพท์ 0 3931 9111 ต่อ 10900 E-Mail : arc@rbru.ac.th


Click Expand view

เอกสารไฟล์แนบ

1. กำหนดการ ( ชนิดไฟล์ PDF)
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai