× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562


วันที่ประกาศข่าว : 19 เม.ย. 2562, 13:35 แหล่งที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัคร 9 - 19 พฤษภาคม 2562

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี

สภาการพยาบาล ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2562

เปิดรับนักศึกษา รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน

สมัคร online ได้ที่ https://student.mytcas.com/th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 062 - 4639362 (อาจารย์นีรชา รุ่งเรืองลาภไพศาล)
โทร. 086 - 3199284 (คณะพยาบาลศาสตร์)
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai