× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนรุ่ง เบญจมาศ ได้รับเชิญจากพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี มาบรรยายในหัวข้อ บทบาทของมหาวิทยาลัย ในฐานะ KBO และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน


วันที่ประกาศข่าว : 12 มิ.ย. 2562, 15:02 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนรุ่ง เบญจมาศ ได้รับเชิญจากพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี มาบรรยายในหัวข้อ บทบาทของมหาวิทยาลัย ในฐานะ KBO และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก กิจกรรมการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และกลุ่มอาชีพในชุมชน ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai