× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมการแปรรูปน้ำมัมเบอรี่และแยมมัมเบอรี่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี


วันที่ประกาศข่าว : 12 มิ.ย. 2562, 15:03 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนตามความต้องการของท้องถิ่น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมี ผศ.เดือนรุ่ง เบญจมาศ  ผศ.วิฆเนศวร ทะกองและคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปน้ำมัมเบอรี่และแยมมัมเบอรี่ เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่กลุ่มสตรีในชุมชนเพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้และสามารถเป็นอาชีพเสริมให้กับประชาชนในพื้นที่
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai