× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

นักศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน AUCC 2019


วันที่ประกาศข่าว : 18 มิ.ย. 2562, 16:11 แหล่งที่มา : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศารสนเทศ ประเภทบทความวิจัย จำนวน 3 ผลงาน  และได้รับรางวัลทั้ง 3 ผลงาน คือ
1. นางสาวอรปรียา วงศ์เมือง เรื่อง การศึกษาการรู้จำยอดมะพร้าวจากภาพถ่ายด้วยการเรียนรู้เชิงลึก อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.คัมภีร์ ธีระเวช ได้รับรางวัล VeryGood Paper
2. นางสาวปนัดดา จำนงค์วารี เรื่อง การศึกษาการรู้จำใบไม้ที่เกิดโรคจากภาพถ่ายด้วยการเรียนรู้เชิงลึก อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.คัมภีร์ ธีระเวช ได้รับรางวัล Good Paper
3. นางสาวอรวรรณ ตวงกระสินธุ์ เรื่อง การประยุกต์ใช้ยูเอวีในการสำรวจเพื่อประเมินสุขภาพข้าวโพดสำหรับงานเกษตรแม่นยำสูง อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิระ ศรีมาลา ได้รับรางวัล Good Paper
การจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันในการจัดการเรียน การสอนด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างนิสิต นักศึกษา ต่างสถาบัน
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai