× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง คำสั่งพิพากษาศาลปกครองสูงสุด


วันที่ประกาศข่าว : 22 มี.ค. 2562, 20:18 แหล่งที่มา : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง คำสั่งพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

ให้เพิกถอนคำสั่งสภามหาวิทยาลัย กรณีถอดถอน รองศาสตราจารย์ บัญญัติ สุขศรีงาม 
พ้นจากตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มีมติและคำสั่งดังกล่าว 

>>>  รายละเอียด ดังเอกสารแนบ <<<
Click Expand view

เอกสารไฟล์แนบ

Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai