× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP :KBO )


วันที่ประกาศข่าว : 15 มี.ค. 2562, 16:34 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคมพ.ศ.2562 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP :KBO ) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น

Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai